Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lahden kaupunki

RSS-linkki

https://lahti-prod.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2022/528

 

KUULUTUS MAA-AINESLUPAHAKEMUKSESTA

Rudus Oy ja Lahden kaupungin Kaupunkitekniikan vastuualue, Renkomäen alue, Lahti

Rudus Oy ja Lahden kaupungin Kaupunkitekniikan vastuualue hakevat maa-aineslain (555/1981) mukaista lupaa vuosina 17.6.1987 - 30.6.2017 voimassa olleen Renkomäen maa-aineslupa-alueen maisemoimiseksi kiinteistöiltä 398-407-2-280, 398-407-2-34, 398-407-2-302, 398-407-2-334, 398-407-2-180, 398-22-9903-4, 398-407-2-302, 398-407-2-250, 398-407-2-314, 398-407-1-149, 398-407-1-158, 398-407-1-156 ja 398-407-3-75.

Hakemusalueen pinta-ala on 65,55 hehtaaria, lupaa haetaan olemaan voimassa 31.12.2029 asti. Hakemusalueen kiinteistöt ovat Lahden kaupungin omistuksessa. Haettava lupa-alue kattaa vanhan lupa-alueen lukuun ottamatta Rudus Oy:n omistamia kiinteistöjä, joille Rudus Oy hakee erikseen maa-aineslupaa. Toiminta sijoittuu Renkomäen 1 -luokan tärkeälle pohjavesialueelle.

Hakemuksessa ei haeta otettavaksi maa-aineksia, vaan alueella tehdään ainoastaan maisemointitoimenpiteitä. Lupahakemusta tehtäessä on huomioitu alueen tuleva jatkokäyttö. Maisemointi kattaa maastonmuotoilun, pintamaiden levityksen sekä mahdolliset kylvöt/istutukset. Maisemoinnissa otetaan huomioon Lahden kaupungin toimesta laadittu maisema- ja virkistyskäyttösuunnitelmaluonnos, jota kaupunki tarkentaa tulevaisuudessa.

Hakemuksella haetaan lupaa aloittaa maa-ainesten ottaminen maa-aineslain 21 §:n mukaisesti ennen kuin lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman.

Lisätiedot: ympäristönsuojelutarkastaja Jari Mäntylä p. 044 416 2583.

Muistutuksen tekeminen ja yhteystiedot

Naapureilla ja niillä, joiden oikeutta tai etua hakemuksessa esitetty toiminta saattaa koskea, on mahdollisuus muistutuksen tekemiseen. Myös muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta. Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kirjallisena viimeistään 14.11.2022 osoitteeseen kirjaamo@lahti.fi. Muistutuksen voi myös toimittaa Lahti-Pisteeseen tai postittaa osoitteella rakennus- ja ympäristölupalautakunta, Lahti-Piste, Aleksanterinkatu 18, 15140 Lahti. Muistutuksen yhteydessä on mainittava asianumero 3099/2021.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä 14.9. - 14.11.2022 Lahden palvelutorin Lahti-Pisteessä ja Lahden kaupungin verkkosivuilla www.lahti.fi/ajankohtaista kohdassa kuulutukset.

Palvelutorin Lahti-Piste:

Avoinna arkisin klo 8-18 (tarkista aukioloajat www.lahti.fi/lahti-piste) Kauppakeskus Trio, 2. kerros, Vesku-aukio, Aleksanterinkatu 18, 15140 Lahti.

Lahdessa 14.9.2022

Rakennus- ja ympäristölupalautakunta

 

 

 

Lahden kaupunki

Kaupunkiympäristön palvelualue

Askonkatu 2

15100 Lahti

Puh. 03 814 11

 

kirjaamo@lahti.fi
www.lahti.fi

Y-0149669-3

 

Julkaistu: 14.09.2022


Liitteet
  Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen, Rudus Oy ja Lahden kaupunki, maisemointi
  Maa-ainesten ottosuunnitelma Lahden Renkomäen soranottoalue, Rudus Oy ja Lahden kaupunki, maisemointi
  Liite 1 Sijaintikartta
  Liite 3 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 9.12.2016, Maa-ainesten ottaminen Renkomäen pohjavesialueelta Lahti
  Liite 3 Vaasan hallinto-oikeuden päätös 28.11.2018, Vesitalouslupaa koskeva valitusasia
  Liite 3 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 4.6.2020, Vesitalousasiaa koskeva valituslupahakemus ja valitus
  Liite 4 Kasvillisuusselvitys sekä tuulenpussikoin ja maitekiiltokääriäisen kartoitus 2021
  Liite 4 Renkomäen soranottoalueen kasvillisuus
  Liite 4 Renkomäen soranottoalueen kasvillisuus 2
  Liite 4 Lahden Renkomäen maa-ainesottoon liittyvä linnustokatsaus ja lausunto linnustollisesta merkityksestä 2013
  Liite 4 Lahden Renkomäen soranottoalueen merkitys uhanalaiselle perhoslajistolle
  Liite 5 Pohjavesialueen tiedot
  Liite 6 Renkomäen maa-ainesottoalue, Pohjavesiselvitys ja maa-ainesoton pohjavesivaikutusten arviointi 28.9.2011
  Liite 6 Pohjavesiselvitys, liitteet
  Liite 6 Pohjavesiselvitys, piirustukset
  Liite 7 Rudus Oy:n vastaus selvityspyyntöön 30.5.2014 Renkomäen maa-aineksenottoalue, Lahti
  Liite 7 Rudus Oy:n ja Lahden kaupungin vastaus kehotukseen soranottotoiminnan vaikutusten tutkimiseksi Renkomäen soranottoalueella 28.10.2014
  Liite 7 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto 31.8.2015 maaperän pilaantuneisuudesta ja puhdistustarpeesta, Rudus Oy, Renkomäen soranottoalue Lahti
  Liite 8 Lahden kaupungin ympäristölupapäällikön viranhaltijapäätös 21.10.2014, Rudus Oy ja Lahden kaupunki Orimattilankatu 180 soranottoa koskevan tarkkailuohjelman hyväksyminen
  Liite 9 Rudus ja Lahden kaupunki soranotto, Pohjaveden tarkkailu 2021
  Liite 10. Renkomäen soranottoalue nykytilannekartta 1.11.2021
  Liite 11 Soranottoalueen lopputilanne
  Liite 12 Maisema- ja virkistyskäyttösuunnitelma
  Liite 13 Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma maa-ainesten ottamistoiminnalle 25.2.2022
  Liite 14 Renkomäen maa-ainesalueen kehittäminen, ympäristövaikutusten arviointiselostus 28.5.2010
  Liite 15 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto 16.9.2020 ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta
  Liite 16 Renkomäen maa-ainesalueen kehittäminen, ympäristövaikutusten arviointiselostuksen täydennys 2.10.2013
  Liite 17 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto 14.1.2014 ympäristövaikutusten arviointiselostuksen täydennyksestä
  Liite 18 Yleissuunnitelman vastuunjakotaulukko
  Liite 19 Renkomäen soranottoalue maisemointisuunnitelma 23.2.2022, Maisemoitavat alueet ja aikataulu
  Liite 20 Insinööritoimisto Lepistön lausunto 21.12.2021, Renkomäen soranottoalueen luiskat
  Liite 21 Vertailukartta vanhojen ja uuden maisemointisuunnitelman välillä