Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lahden kaupunki

RSS-linkki

https://lahti-prod.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2024/63

 

Lahden seudun jätehuoltomääräykset

Kuulutus

 

Lahden seudun jätelautakunta varaa mahdollisuuden vaikuttaa Lahden seudun jätehuoltoviranomaisen alueen jätehuoltomääräyksien muutoksiin.

Kuulutusmateriaali on julkisesti nähtävillä 29.2.2024-18.3.2024 Lahden seudun jätelautakunnan kuntien tietoverkoissa.

Asian valmistelua varten varataan kaikille henkilöille, yrityksille ja yhdistyksille sekä muille yhteisöille mahdollisuus esittää mielipide asiasta. 

Vapaamuotoiset kirjalliset mielipiteet osoitetaan: Lahden kaupungin kirjaamo, PL 202, 15101 LAHTI tai kirjaamo@lahti.fi. 

Mielipiteet tulee otsikoida "Mielipide jätehuoltomääräyksistä" ja ne tulee esittää 18.3.2024 mennessä.

Lisätietoja antaa jätehuollon asiantuntija Satu Orho, jatehuoltoviranomainen@lahti.fi tai p.050 559 4201.

 

 

Lahtisregions avfallshanteringsföreskrifterna

Kungörelse

 

Avfallsnämnden i Lahtisregionen reserverar möjlighet att påverka ärendet angående Lahtiregions avfallshanteringsföreskrifterna. 

 

Kungörelsen hålls framlagd under tiden 29.2.2024-18.3.2024 på städers webbplatser.

 

För beredningen av ärendet reserveras alla personer samt företag och föreningar samt övriga samfund möjlighet att framföra sina åsikter i ärendet. 

 

Skriftliga åsikter i fri form inlämnas till: Lahden kaupungin kirjaamo, PL 202, 15101 LAHTI eller kirjaamo@lahti.fi.  Åsikten ska rubriceras med "Åsikt om avfallshanteringsföreskrifterna". Den ska anföras före den 18.3.2024.

 

Tilläggsuppgifter ger Satu Orho, jatehuoltoviranomainen@lahti.fi eller tfn 050 559 4201.

 

Lahden seudun PL 202 jatehuoltoviranomainen@lahti.fi

jätehuoltoviranomainen 15101 Lahti www.lahti.fi/jatehuoltoviranomainen

  

Julkaistu: 28.02.2024