Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lahden kaupunki

RSS-linkki

https://lahti-prod.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2021/191

KUULUTUS

 

 

Asia

 Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen päätös.

 

Päätöksen yksilöintitiedot ja pääasiallinen sisältö

 

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut 8.7.2021 päätöksen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta, joka koskee erityisen häiritsevää melu aiheuttavaa tilapäistä toimintaa. Asian diaarinumero on HAMELY/1225/2021.

 

Lahti Historic Rally ry:lle annettu päätös koskee Lahti Historic ralli- ja Top Buildin ralli-nimistä henkilöautojen nopeuskilpailua, joka ajetaan 13.-14.8.2021.

 

Kuulutuksen julkaisupäivä

 

 8.7.2021

 

Päätöksen tiedoksiantopäivä

 

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 15.7.2021

 

Nähtävilläpito

 

Tämä kuulutus ja päätös on yleisesti nähtävillä 8.7.-16.8.2021

ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi sekä Hartolan, Hollolan, Hämeenlinnan, Lahden, Padasjoen, Pälkäneen ja Sysmän kuntien verkkosivuilla.

 

Muutoksenhaku

 

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 16.8.2021.

 

Lisätietoja

 

 Pirjo Talvinen, puh. 0295 025 233

 sähköposti: pirjo.talvinen(at)ely-keskus.fi

Julkaistu: 08.07.2021