<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Kaupunginvaltuusto 10.05.2021 / Kokouksessa jätettävät valtuustoaloitteet]]><![CDATA[Kaupunginvaltuusto 10.05.2021 / Lahden kaupungin vuoden 2020 arviointikertomuksen käsittely]]><![CDATA[Kaupunginvaltuusto 10.05.2021 / Lahden kaupungin tilinpäätös vuodelta 2020, tilintarkastuskertomus ja vastuuvapaus]]><![CDATA[Kaupunginvaltuusto 10.05.2021 / Valtion ja Lahden kaupunkiseudun välisen Lahden kaupunkiseudun MAL-sopimuksen 2021-2031 hyväksyminen]]><![CDATA[Kaupunginvaltuusto 10.05.2021 / Talouden ja toiminnan seurantaraportti 1.1. - 31.3.2021]]><![CDATA[Kaupunginvaltuusto 10.05.2021 / Asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus A-2746 sekä siihen liittyvä tonttijako- ja tonttijaon muutosehdotus M-21-18, Ylhäistentie 4, Pajulahti, Nastola]]><![CDATA[Kaupunginvaltuusto 10.05.2021 / Valtuustokysymys Lahti Events Oy:n talousaseman selvitykseen ja mitä vastuita on Lahden kaupungilla yhtiölle ja mitä on yhtiön kautta välillisiä vastuita kolmansille osapuolille]]><![CDATA[Kaupunginvaltuusto 10.05.2021 / Valtuustokysymys lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden koronatukien hyödyntämisestä ja palveluiden saatavuudesta]]><![CDATA[Kaupunginvaltuusto 10.05.2021 / Hallintosäännön voimaantuloajankohdan muuttaminen sekä jätelautakuntasopimukseen tehtävien muutosten hyväksyminen]]><![CDATA[Kaupunginvaltuusto 10.05.2021 / Ikääntyneen väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimenpidesuunnitelman päivitys vuosille 2021 - 2022]]><![CDATA[Kaupunginvaltuusto 10.05.2021 / Eron myöntäminen Pekka Airamolle liikunta- ja kulttuurilautakunnan varajäsenen tehtävästä ja uuden varajäsenen valitseminen]]><![CDATA[Kaupunginvaltuusto 10.05.2021 / Eron myöntäminen Pekka Airamolle tarkastuslautakunnan jäsenen tehtävästä ja uuden jäsenen valitseminen]]><![CDATA[Kaupunginvaltuusto 10.05.2021 / Eron myöntäminen valtuutettu Pekka Airamolle kaupunginvaltuustosta ja varavaltuutettu Matti Salosen kutsuminen hänen tilalleen varsinaiseksi valtuutetuksi]]><![CDATA[Kaupunginvaltuusto 10.05.2021 / Tarkastusjohtajan viran täyttäminen]]><![CDATA[Kaupunginvaltuusto 10.05.2021 / Pöytäkirjan tarkastajat]]><![CDATA[Kaupunginvaltuusto 10.05.2021 / Laillisuus ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Lahden seudun joukkoliikennelautakunta 04.05.2021 / Muut asiat]]><![CDATA[Lahden seudun joukkoliikennelautakunta 04.05.2021 / Tiedoksi merkittävät asiat]]><![CDATA[Lahden seudun joukkoliikennelautakunta 04.05.2021 / Suunnitelma talvikauden 2021-2022 joukkoliikenteen tarjonnasta]]><![CDATA[Lahden seudun joukkoliikennelautakunta 04.05.2021 / Kolmansien osapuolien myymät kausiliput]]><![CDATA[Lahden seudun joukkoliikennelautakunta 04.05.2021 / Vyöhykeuudistus seudullisessa joukkoliikenteessä]]><![CDATA[Lahden seudun joukkoliikennelautakunta 04.05.2021 / Joukkoliikenteen lippujen alennuskampanja osana korona-exit suunnitelmaa]]><![CDATA[Lahden seudun joukkoliikennelautakunta 04.05.2021 / Pöytäkirjan tarkastajat]]><![CDATA[Lahden seudun joukkoliikennelautakunta 04.05.2021 / Laillisuus ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 03.05.2021 / Muut asiat]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 03.05.2021 / Maria Mäkysen sidonnaisuuksia koskeva muutosilmoitus]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 03.05.2021 / Tilintarkastuskertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen sekä vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2020]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 03.05.2021 / Tilintarkastajan raportointi vuoden 2020 tilinpäätöksen tarkastuksesta]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 03.05.2021 / Tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointikertomus]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 03.05.2021 / Pöytäkirjan tarkastajat]]>