<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Keskusvaalilautakunta 21.10.2021 / Muut asiat]]><![CDATA[Keskusvaalilautakunta 21.10.2021 / Aluevaalit 2022: Vaalipäivän 23.1. äänestyspaikkojen määrääminen Lahden kaupungissa]]><![CDATA[Keskusvaalilautakunta 21.10.2021 / Aluevaalit 2022: Sosiaalihuollon toimintayksiköiden (vaalilain 46,2 §) määrääminen ennakkoäänestyspaikoiksi]]><![CDATA[Keskusvaalilautakunta 21.10.2021 / Aluevaalit 2022: Kotimaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen määrääminen Lahden kaupungissa]]><![CDATA[Keskusvaalilautakunta 21.10.2021 / Pöytäkirjan tarkastajat]]><![CDATA[Keskusvaalilautakunta 21.10.2021 / Laillisuus ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Kaupunkiympäristölautakunta 20.10.2021 / Lausunnon antaminen Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (salainen)]]><![CDATA[Kaupunkiympäristölautakunta 20.10.2021 / Muut asiat]]><![CDATA[Kaupunkiympäristölautakunta 20.10.2021 / Tiedoksi merkittävät asiat]]><![CDATA[Kaupunkiympäristölautakunta 20.10.2021 / Herrasmanninkadun ja uimarannan pysäköintialueen katusuunnitelman hyväksyminen]]><![CDATA[Kaupunkiympäristölautakunta 20.10.2021 / Kaupunkitekniikan työohjelman 2/2022 aloitusluvat]]><![CDATA[Kaupunkiympäristölautakunta 20.10.2021 / Paavolan kaupunginosan korttelia 3004 koskevan maankäyttösopimuksen ehtojen hyväksyminen (Seponkatu 5, 7 ja 9, Kauppakatu 23 ja 27, Sammonkatu 10, Saimaankatu 54 ja 56)]]><![CDATA[Kaupunkiympäristölautakunta 20.10.2021 / Ranta-asemakaavan R31, Seesta, Kalliojärven Ahtialanhaara, vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettaminen sekä kaavan laatijan hyväksyminen]]><![CDATA[Kaupunkiympäristölautakunta 20.10.2021 / Asemakaavan muutosehdotus A-2804, Valtatie 12 tiealueen muuttaminen kaduksi, Uponsilta-Nastolantie]]><![CDATA[Kaupunkiympäristölautakunta 20.10.2021 / Asemakaavan muutosehdotus A-2803, Valtatie 12 tiealueen muuttaminen kaduksi, Mannerheiminkatu]]><![CDATA[Kaupunkiympäristölautakunta 20.10.2021 / Asemakaavan muutosehdotus A-2711, Renkomäki, Pasaasin varsi (Kärkkäinen ja ympäristö) sekä siihen liittyvät tonttijaon muutosehdotukset M-21-148 ja M-21-149]]><![CDATA[Kaupunkiympäristölautakunta 20.10.2021 / Kaupunkiympäristölautakuntaan tiedoksi tuotavat viranhaltijapäätökset]]><![CDATA[Kaupunkiympäristölautakunta 20.10.2021 / Pöytäkirjan tarkastajat]]><![CDATA[Kaupunkiympäristölautakunta 20.10.2021 / Laillisuus ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunta 20.10.2021 / Muut asiat]]><![CDATA[Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunta 20.10.2021 / Tiedoksi merkittävät asiat]]><![CDATA[Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunta 20.10.2021 / Liikuntapalveluiden vuosiavustukset vuonna 2021, täydennetyt hakemukset]]><![CDATA[Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunta 20.10.2021 / Valtuustoaloite: Naisille omat uimahallivuorot]]><![CDATA[Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunta 20.10.2021 / Valtuustoaloite: Lahden kaupunki alkaa edistämään ns. Lahden mallia, jolla pyritään vastaamaan laajamittaisesti Lahden ja suomalaisen yhteiskunnan ongelmiin hyödyntäen tutkitusti tehokkaita keinoja ja esimerkiksi ns. Islannin mallin yhte...]]><![CDATA[Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunta 20.10.2021 / Pöytäkirjan tarkastajat]]><![CDATA[Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunta 20.10.2021 / Laillisuus ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Sivistyslautakunta 19.10.2021 / Tiedoksi merkittävät salassa pidettävät asiat]]><![CDATA[Sivistyslautakunta 19.10.2021 / Muut asiat]]><![CDATA[Sivistyslautakunta 19.10.2021 / Tiedoksi merkittävät asiat]]><![CDATA[Sivistyslautakunta 19.10.2021 / Pöydältä: Lasten ja nuorten kasvun vastuualueen palveluverkkosuunnitelma 2021]]>