<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[398-2024-198_Ilmoitus poikkeamispäätöshakemuksesta maankäyttö- ja rakennuslain 133 §n 1 momentissa tarkoitetulle naapurille.pdf]]><![CDATA[Kuulutus Saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetusjärjestelmäpäätöksen valmistelu]]><![CDATA[Myönnetyt rakennusvalvonnan luvat 12.4.2024 -19.4.2024]]><![CDATA[Kuulutus tonttijakoehdotus M-24-82.docx]]><![CDATA[Kuulutus M-24-84]]><![CDATA[Kuulutus katusuunnitelmien nähtävilläolosta: Vesikalliontie ja Niemen katusuunnitelmat]]><![CDATA[Jätetaksan 1.7.2024 hintaliitteiden valmistelukuulutus]]><![CDATA[Myönnetyt rakennusvalvonnan luvat 8.4.2024 - 11.4.2024]]><![CDATA[Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus ympäristönsuojelulain mukaisen päätöksen kuulutuksesta, kattohuopajätteen käsittelylaitoksen ympäristöluvan muuttaminen ja toiminnan aloittamislupa, Lahti]]><![CDATA[Kuulutus ympäristölupahakemuksesta: asfalttijätteen varastointi ja murskaus kiinteistöllä Kolavankatu 8, Lahti]]><![CDATA[Kuulutus, Umacon Oy, melupäätös, betonin murskaus ja iskuvasarointi 15.4.-16.8.2024, Kauppakatu 27, Seponkatu 7 ja Saimaankatu 54, Lahti]]><![CDATA[Kuulutus ympäristölupahakemuksesta Lakkilantien murskausalue]]><![CDATA[Hämeen ELY-keskuksen yleistiedoksianto, vesilain (587/2011) 2 luvun 6 §:n mukainen ilmoitus haitan poistamisesta yhteisen alueen järjestäytymättömän osakaskunnan vesialueella, Oksjärvi, Lahti]]><![CDATA[Kuulutus, Kreate Oy, sillankorjaustyö 15.4.-30.9.2024, Launeen alikulkusilta, rautatieaseman ratapiha, Lahti]]><![CDATA[Kuulutus Lahden kaupungin nähtävillä olevista kaavaehdotuksista: A-2680 Sopenkorpi, Okeroistentie 1, A-2840 Nastola, Kukkastien tiealueen muuttaminen kaduksi ja A-2879 Myllypohja, Vanha Ahtialantie 93, Alasenjärven peruskoulun Myllypohja...]]><![CDATA[Kuulutus, Oteran Oy, melupäätös, sillankorjaustyö 1.4.-31.10.2024, Niemen ylikulkusilta, Lahti]]><![CDATA[Julkipano Rakennuslupa 398-2024-92 Kauppakatu 16]]><![CDATA[Julkipano Rakennuslupa 398-2024-63 Kulmakatu 11]]><![CDATA[Julkipano Rakennuslupa 398-2024-67 Kauppakatu 16a]]><![CDATA[Extremerun Oy, melupäätös, urheilutapahtuma ja ulkoilmakonsertti 18.-19.5.2024, urheilukeskus, Lahti]]><![CDATA[Hämeen ELY-keskuksen kuulutus, ehdotus Kanta- ja Päijät-Hämeen merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu]]><![CDATA[Hämeen ELY-keskuksen yleistiedoksianto, Vesilain (587/2011) 2 luvun 5 a §:n mukainen ilmoitus johdon sijoittamisesta yhteisen alueen järjestäytymättömän osakaskunnan vesialueelle, vesistön pohjaan asennetun sähkökaapelin uusiminen,...]]><![CDATA[Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ilmoitus kuulutuksesta, vesienhoidon keskeiset kysymykset, työohjelma ja ympäristövaikutusten arviointi]]>