<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Myönnetyt rakennusvalvonnan luvat 6.4.2021 - 9.4.2021]]><![CDATA[Julkipano, oikaisuvaatimus rakennuslupa 398-2021-93]]><![CDATA[Julkipano, rakennuslupa 398-2021-195, kaupungintalon peruskorjaus]]><![CDATA[Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös Ali-Juhakkalan ja Kariniemen jätevedenpuhdistamoiden tarkkkailun muuuttamisesta]]><![CDATA[Kuulutus, tonttijakoehdotus]]><![CDATA[Myönnetyt rakennusvalvonnan luvat 29.3.2021 - 1.4.2021]]><![CDATA[Julkipano: Maankäytön myöntämät poikkeamisluvat 29.3.-1.4.2021]]><![CDATA[Kuulutus porapaalutustyö E.M. Pekkinen Oy, Makasiininkatu 8, Lahti]]><![CDATA[Paalutus- ja iskuvasarointityö, GRK Infra Oy, 6.4.-31.10.2021, siltatyöt: Mukkulankatu 22 ja Messiläntie 54,Lahti]]><![CDATA[Kuulutus Lahden kaupungin asemakaavaehdotuksista 31.3.2021]]><![CDATA[Kuulutus paalutus- ja louhintatyö, GRK Infra Oy, Helsingintie, Lahti]]><![CDATA[Kuulutus Lahden kaupungin asemakaavaluonnoksesta 24.3.2021, sairaalanmäki (Harjukatu 46 ja 48 sekä Oikokatu 1)]]><![CDATA[Kuulutus paalutustyö, Peab Industri Oy, Ahtialantien kunnostus]]><![CDATA[Kuulutus louhinta- ja paalutustyöstä, YIT Suomi Oy, Jaksonkatu 1 ja 7]]><![CDATA[Kuulutus paalutustyöstä, Skanska Talonrakennus Oy, Renkomäen monitoimitalo]]><![CDATA[Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus päätöksestä kuntaan: Kujalan jätekeskuksen toiminnan ja ympäristöluvan muuttaminen, Lahti]]><![CDATA[Julkipano, oikaisuvaatimus maisematyöluvasta 398-2019-970, Kukonkoskenkatu 11, Lahti]]><![CDATA[Julkipano, rakennuslupa 398-2021-94, Monitoimitalo, Orimattilankatu 103, Lahti]]><![CDATA[Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 12.3.2021 kunnallisasiaa koskevaan valitukseen]]><![CDATA[Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kuulutus: Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus / Päijänteen ympäriajo 20.-21.3.2021]]><![CDATA[Pohjois-Savon ELY-keskuksen kuulutus vesilain (587/2011) 3 luvun 15 §:n mukaisesta kalatalousmaksun käyttösuunnitelman vahvistamispäätöksestä Uudenmaan ELY-keskus, L-vastuualue, Ali-Juhakkalan silta ym.]]><![CDATA[Pohjois-Savon ELY-keskuksen kuulutus vesilain (587/2011) 3 luvun 15 §:n mukaisesta kalatalousmaksun käyttösuunnitelman vahvistuspäätöksestä, Lahti Aqua Oy, Kariniemen ja Ali-Juhakkalan jätevedenpuhdistamot]]><![CDATA[Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kuulutus: Kuuleminen ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi vuosille 2022-2027]]><![CDATA[Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kuulutus: Ehdotus Kymijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2022-2027]]><![CDATA[Tieto Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkisesta kuulutuksesta 2.11.2020]]>