<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Kuulutus, Lahden kaupunki, valtatie 12 tiealueen muuttaminen kaduksi, asemakaavaehdotus A-2803, Mannerheiminkatu ja A-2804, Uponsilta-Nastolantie]]><![CDATA[Kuulutus, Lahden kaupunki, asemakaavaluonnos A-2794, Aleksanterinkadun ylikulkusilta]]><![CDATA[Kuulutus, Lahden kaupunki, ranta-asemakaavan R31, Seesta, Kalliojärven Ahtialanhaara, vireilletulo]]><![CDATA[Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös kunnallisasiaa koskevaan valitukseen]]><![CDATA[Myönnetyt rakennusvalvonnan luvat 18.10.2021 -22.10.2021]]><![CDATA[Kuulutus, tonttijakoehdotus]]><![CDATA[Kuulutus, tonttijakoehdotus]]><![CDATA[Kuulutus kivenmurskaus, Loistoremontit Oy, Kumiantie 590, Nastola]]><![CDATA[Taatonkaaren asuinalueen puistot kuulutus]]><![CDATA[Kuulutus Kaunisharjunpolku, Ostoskatu, Patomäentie ja Luhdantaustankatu, Puuskakatu ja Vihantapolku katusuunnitelmaehdotusten nähtävillä olosta]]><![CDATA[Kuulutus Lahden seudun jätetaksa]]><![CDATA[Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus ympäristösuojelulain mukaisen päätöksen kuuluttamisesta/Nastolan tehtaan toiminnan muuttaminen, luvan tarkistaminen ja toiminnan aloittamislupa, Lahti, Wipak Oy]]><![CDATA[Kuulutus, Biojätteen erilliskeräyspalvelukokeilun maksut 1.1.2022- 18.7.2024]]><![CDATA[Lainvoimaisuuskuulutus, Laune, Porvoonjoentie 1 sekä siihen liittyvä tonttijaon muutosehdotus M-21-71, A-2814]]><![CDATA[Lainvoimaisuuskuulutus, A-2806, Villähde, Heikintie 5 ja 7 sekä siihen liittyvä tonttijaon muutosehdotus M-21-48]]><![CDATA[Myönnetyt rakennusvalvonnan luvat 11.10.2021 - 15.10.2021]]><![CDATA[Kuulutus, Lahden kaupunki, asemakaavaluonnos A-2764, Keski-Lahti, sairaalanmäki]]><![CDATA[Kuulutus, Lahden kaupunki, asemakaavaehdotus A-2788, Asemantausta, Kansakoulukatu 6]]><![CDATA[Kuulutus, Päätös Lahden kaupunkiympäristön ympäristölupahakemuksesta kallion louhinnasta ja kiviaineksen murskauksesta Kujalassa kiinteistöllä 398-19-26-1]]><![CDATA[Julkipano, Oikaisuvaatimus rakennusluvasta 398-2021-62, Karjalankatu 20]]><![CDATA[Julkipano, Rakennuslupa 398-2021-811, Svinhufvudinkatu 11]]><![CDATA[Julkipano, Rakennuslupa 398-2021-641, Rautatienkatu 2]]><![CDATA[Kuulutus, paalutustyö Sammuttajankatu 11, Lahti]]><![CDATA[Kuulutus, Paalutus, Varte Lahti Oy]]><![CDATA[Etelä-Suomen aluehallintoviraston kuulutus: Ilmoitus ympäristösuojelulain mukaisesta päätöksestä vaarallisen jätteen kierrätyslaitoksen ympäristöluvan muuttaminen, hakemus jätteeksi luokittelun päättymiseksi sekä toiminnan aloittamislupa...]]><![CDATA[Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kuulutus ympäristösuojelulain 136 §:n mukaisesta päätöksestä, pilaantuneen maaperän puhdistaminen, Lintulantie 20, Lahti]]><![CDATA[Kuulutus Umacon Oy:n ympäristölupahakemuksesta]]><![CDATA[Kutsuntakuulutus]]>