<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Myönnetyt rakennusvalvonnan luvat 19.9.2022 - 23.9.2022]]><![CDATA[Maankäytön myöntämät poikkeamisluvat 19.9.-23.9.2022]]><![CDATA[Oy Hartwall Ab, Isojano-tapahtuma 23.-24.9.2022, Kasaajankatu 13, Lahti]]><![CDATA[Lahti Aqua Oy, jäteveden ohipumppaus yöaikaan 21.-23.9.2022, Niemenkatu 10, Lahti]]><![CDATA[Kuulutus Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus, ympäristönsuojelulain mukainen päätös puun palosuojauskäsittelyä biologisesti hajoavalla aineella koskeva koetoiminta, Lahti]]><![CDATA[Myönnetyt rakennusvalvonnan luvat 12.9.2022 - 16.9.2022]]><![CDATA[Kuulutus Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus, ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus Miekan tuhkakaatopaikan toiminnan muuttaminen toiminta-aikojen osalta ja ympäristöluvan lupamääräyksen 10 muuttaminen, Lahti]]><![CDATA[Kuulutus maa-aineslupahakemuksesta Rudus Oy, Renkomäen alue, Lahti]]><![CDATA[Kuulutus maa-aineslupahakemuksesta Rudus Oy ja Lahden kaupungin Kaupunkitekniikan vastuualue, Renkomäen alue, Lahti]]><![CDATA[Kuulutus, Elprintta Oy:n piirilevyvalmistamon ympäristöluvan rauettaminen, Kymijärvenkatu 4, Lahti]]><![CDATA[Kuulutus, Päätös ympäristönsuojelulain 123 §:n mukaisesta ilmoituksesta poikkeuksellisesta tilanteesta luvanvaraisessa toiminnassa/ Peab Industri Oy, asfalttiaseman maakaasu -polttoaineen korvaaminen tilapäisesti polttoöljyllä, Vart...]]><![CDATA[Kuulutus, Hämeen ELY-keskuksen tiedoksianto, Vesilain (587/2011) 2 luvun 6 §:n mukainen ilmoitus haitan poistamisesta yhteisen alueen järjestäytymättömän osakaskunnan vesialueella]]><![CDATA[Kuulutus, Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus ympäristönsuojelulain mukaisen päätöksen kuuluttamisesta/ Muovijätteen kemiallista kierrätystä koskeva koetoiminta, Lahti]]><![CDATA[Kuulutus, Oteran Oy, sillankorjaustyöt 14.9.2022-30.11.2023, Koiskalan risteys- ja ylikulkusilta U-2738, Lahti]]><![CDATA[Kuulutus, Suomen Tivoli Oy, tivoli Sataman Yö-tapahtumassa 2.-4.9.2022, Lahen matkustajasatama, Satamakatu 7, Lahti]]><![CDATA[Kuulutus Lahden kaupungin nähtäville tulevista kaavaehdotuksista: Vanhatie 23 (Mukkula), Ratsutie 35b (Nastola), Koritien alue (Villähde) ja Kalliojärven Ahtialanhaara (Seesta)]]><![CDATA[Kuulutus, Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus ympäristösuojelulain mukaisen päätöksen kuuluttamisesta/ Kujalan jätekeskuksen ympäristöluvan lupamääräyksen 111 mukainen selvitys, Lahti]]><![CDATA[Kuulutus umacon Oy, betonin murskaus 29.8.-31.10.2022, Vipusenkatu 5 E, Lahti]]><![CDATA[Kuulutus ympäristölupahakemuksesta, Tradep Oy]]><![CDATA[Sopenkorven Kesanto, ulkoilmakonsertti Kohinafest 20.8.2022, Sopenkorvenkatu 9, Lahti]]>