Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lahden kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://lahti-prod.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://lahti-prod.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 25.05.2021/Pykälä 60LAHTIP

 

Sivistyslautakunta Päätöspäivämäärä 25.05.2021 § 60

 

 

Lahden kaupunki, Sivistyslautakunta, 25.05.2021

 

 

§ 60

Lahden ruotsinkielisen perusopetuksen opetussuunnitelman 2016 muutokset ja täydennykset koskien ohjaussuunnitelmaa ja oppilaanohjausta 1.8.2021 alkaen

4038/12.00.01.00/2021

 

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

opetuksen palvelupäällikkö, Johanna Saastamoinen, puh. 044 4163159

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin seuraavalla muutoksella: "Muutos paikalliseen opetussuunnitelmaan liite 1, sivu 2: Tarvittaessa ohjausta jatko-opintoihin hakemisessa annetaan vielä elokuussa"

Esittelijä

Vastuualuejohtaja, Lasten ja Nuorten kasvu Kilponen Lassi

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä Lahden ruotsinkielisen perusopetuksen opetussuunnitelman 2016 muutokset ja täydennykset koskien ohjaussuunnitelmaa ja oppilaanohjausta. Muutokset otetaan käyttöön 1.8.2021 alkaen Lahden ruotsinkielisessä perusopetuksessa.

Käsittely

Asian käsittelyn kuluessa lautakunta totesi, että lausunnot liitetään pöytäkirjaan kokousasian liitteeksi.

Asian käsittelyn yhteydessä lautakunta hyväksyi puheenjohtaja Maria Mäkysen ehdotuksesta yksimielisesti päätösehdotukseen seuraavan muutoksen: "Muutos paikalliseen opetussuunnitelmaan liite 1, sivu 2: Tarvittaessa ohjausta jatko-opintoihin hakemisessa annetaan vielä elokuussa." 

Perusteluosa

Opetushallitus on muuttanut ja täydentänyt Perusopetuksen ruotsinkielisen opetussuunnitelman perusteita 2014 liittyen oppilaanohjaukseen ja keskeisiin ohjaaviin ratkaisuihin ohjaussuunnitelman sisällön osalta. Muutokset koskevat tehostettua henkilökohtaista oppilaanohjausta ja sen myötä täydennystä ohjaussuunnitelman sisältöön. Ruotsinkielisen opetussuunnitelman perusteiden muutos liittyy oppivelvollisuuden laajentumisesta johtuviin käytäntöönpanoa vaativiin toimiin. Täten Lahden ruotsinkielisessä perusopetuksessa muutetaan ja täydennetään paikallista ruotsinkielisen perusopetuksen opetussuunnitelmaa 2016 oppilaanohjauksen osalta (liite 1).

Valmistelutyötä Lahden ruotsinkielisen perusopetuksen opetussuunnitelman 2016 muutoksista koskien oppilaanohjausta on tehty perusopetuksen oppilaanohjaajien toimesta. Kirjoitustyötä on ohjannut opetuksen palvelupäällikkö. Peruskouluja (ml. Lahden ruotsinkielinen peruskoulu), oppilaita, vanhempia ja Lahden perusopetuksen yhteistyökumppaneita on osallistettu ohjaussuunnitelman laadintaan pyytämällä lausuntoa (liite 2). Lausuntoajan puitteissa saapui viisi lausuntoa, joista on tehty tiivistelmä (liite 3). Lausuntoja on hyödynnetty saattamalla ohjaussuunnitelma valmiiksi. Ohjaussuunnitelmassa on kuvattu oppilaanohjauksen järjestämisen rakenne, toimintatavat, työn ja vastuunjako sekä työskentely monialaisissa verkostoissa, kodin ja koulun yhteistyö ohjauksessa, tehostettu henkilökohtainen oppilaanohjaus, jatko-ohjaus perusopetuksen jälkeisiin opintoihin, työelämäyhteistyö sekä työelämään tutustumisen järjestelyt.

Ohjaussuunnitelma otetaan käyttöön kaikilla Lahden peruskouluilla. Kukin peruskoulu kuvaa vuosittaisessa koulun vuosisuunnitelmassa tarkemmin käytännön toteutuksen oppilaanohjauksen osalta. Lisäksi Päijät-Hämeen ohjaussuunnitelma vuodelta 2011 tullaan päivittämään tulevana lukuvuonna 2021-2022 ohjaamaan alueellista yhteistyötä ja käytänteitä muun muassa oppilaanohjauksen, oppilaitosyhteistyön ja työelämäyhteistyön osalta.

Opetushallituksen antaman 9.3.2021 määräyksen (liite 4) mukaisesti sivistyslautakunnalle esitetään, että Lahden ruotsinkielisessä perusopetuksen opetussuunnitelman 2016 muutokset ja täydennykset koskien ohjaussuunnitelmaa ja oppilaanohjausta otetaan käyttöön 1.8.2020 alkaen.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

 

Toimenpiteet

-