Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lahden kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://lahti-prod.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://lahti-prod.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 25.05.2021/Pykälä 55


LAHTIP

 

Sivistyslautakunta Päätöspäivämäärä 25.05.2021 § 55

 

 

Lahden kaupunki, Sivistyslautakunta, 25.05.2021

 

 

§ 55

Lasten ja nuorten kasvun vastuualueen sekä osallisuuden ja tiedon vastuualueen vastuualuejohtajien  virkanimitykset

4071/01.01.03.10/2021

 

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Sivistysjohtaja Tiina Granqvist, p. 050 383 6574

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Granqvist Tiina

Päätösehdotus

Lautakunta päättää nimittää lasten ja nuorten kasvun vastuualueen vastuualuejohtajan virkaan Lassi Kilposen sekä osallisuuden ja tiedon vastuualueen vastuualuejohtajan virkaan Heikki Turusen 1.6.2021 alkaen. Virkatehtävät hoidetaan oman toimen ohella lisätehtävänä niin kauan kuin toimintasäännössä 25.5.2021 hyväksytty vastuualuerakenne on voimassa, henkilöt toimivat nykyisissä tehtävissään opetus- ja kasvatusjohtajana ja lukiojohtajana taikka luopuvat lisätehtävästään.

 

Käsittely

Viranhaltijat Lassi Kilponen, Heikki Turunen, Mika Harju, Virpi Rantanen ja Salla Palmi-Felin ilmoittivat olevansa esteellisiä. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 § 1 momentin 1 kohdan perusteella. Viranhaltijat poistuivat asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Perusteluosa

Lahden kaupungin hallintosäännön (14.12.2020 § 109) mukaan organisaatio voidaan jakaa vastuualueisiin, palveluyksikköihin ja toimintayksikköihin tai edellä mainittua organisaatiotasojärjestystä noudattaen vain johonkin tai joihinkin näistä.

 

Sivistyspalveluissa on sivistyslautakunnan 25.5.2021 hyväksymän toimintasäännön mukaisesti kolme vastuualuetta: Lasten ja nuorten kasvun vastuualue (varhaiskasvatus, perusopetus ja nuorisopalvelut), Osallisuuden ja tiedon vastuualue (lukiokoulutus, kirjasto, Wellamo-opisto, osallisuus ja hyvinvointi) sekä liikunnan ja kulttuurin vastuualue (liikuntapalvelut, kulttuuripalvelut, orkesteri, teatteri ja museo).

 

Lasten ja nuorten kasvun vastuualueen tehtävänä on lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen, vastuualueen palvelujen ja ydinprosessien kehittäminen ja koordinointi, opetuksen ja kasvatuksen alueellisen yhteistyön ja tukipalvelujen kehittäminen ja koordinointi sekä viestintä- ja markkinointiyhteistyö.

 

Osallisuuden ja tiedon vastuualueen tehtävänä on elinikäisen osaamisen edistäminen, vastuualueen palvelujen ja ydinprosessien kehittäminen ja koordinointi, toisen asteen koulutusyhteistyö ja opiskelijahuoltopalvelut, osallisuuden ja hyvinvoinnin toimintakulttuurin kaupunkitasoinen edistäminen, taiteen perusopetuksen palveluyhteistyö, vastuualueen maakunnallinen palveluyhteistyö sekä viestintä- ja markkinointiyhteistyö.

 

Kaupunginhallitus perusti 31.3.2014/143 § Lasten ja nuorten kasvun, Elinvoiman ja osaamisen (myöh. Osaamisen ja tiedon) sekä Liikunnan ja kulttuurin vastuualuejohtajien virat 1.4.2014 alkaen. Nastolan ja Lahden yhdistyessä yhdistymishallitus perusti ko. virat uudelleen 22.2.2016/62 §.

 

Virat on perustettu vakinaisina mutta ne on täytetty määräaikaisina.

 

Sivistyslautakunta nimitti Lasten ja nuorten kasvun vastuualueen vastuualuejohtajan virkaan opetus- ja kasvatusjohtaja Lassi Kilposen ja Elinvoima ja osaamisen vastuualueen vastuualuejohtajan virkaan lukiojohtaja Heikki Turusen viiden vuoden määräajaksi ajalle 1.4.2014 - 31.3.2019 (26.4.2016/103§). Määräaikaa jatkettiin sivistyslautakunnan päättäessä aluemallikokeilusta ja sen määräajasta 31.12.2019 asti (26.4.2016/103 §). Sivistyslautakunta jatkoi Lassi Kilposen ja Heikki Turusen virkanimityksiä ajalle 1.1.2020 - 31.5.2021 (Sivistyslautakunta 10.12.2019 § 132).

 

Sivistyspalveluissa vastuualuejohtajien tehtävät hoidetaan oman viran ohella -tehtävinä ja niistä maksettava korvaus on n. 500 €/kk.

 

Tällä hetkellä ei ole valmisteilla hallintosäännön muutoksia, jotka vaikuttaisivat viranhaltijaorganisaatioon. Tämän johdosta vastuualuejohtajien virkatehtävien hoidosta esitetään päätettävän toistaiseksi voimassaolevana. Ne ovat sidottu toimintasäännössä määrättyyn vastuualuerakenteeseen ja nykyisiin opetus- ja kasvatusjohtajan ja lukiojohtajan virkatehtävien hoitamiseen. Jos näihin tulee muutosta, vastuualuejohtajien virkanimitykset raukeavat.  Tehtävällä päätöksellä ei ole palkkavaikutuksia.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

 

Toimenpiteet

Ao. henkilöt, ao. vastuualueet, palkat/Provincia Oy