Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lahden kaupunki

RSS-linkki

https://lahti-prod.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2024/104

Saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetusjärjestelmästä päättäminen

Kuulutus

 

Lahden seudun jätelautakunta varaa mahdollisuuden esittää mielipide saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetusjärjestelmäpäätöksestä kaikille henkilöille, yrityksille ja yhdistyksille sekä muille yhteisöille. Kuljetusjärjestelmäpäätös koskee koko Lahden seudun jätelautakunnan toimialuetta: Asikkala, Heinola, Hollola, Kärkölä, Lahti, Myrskylä, Orimattila Padasjoki ja Pukkila.

 

Jätteenkuljetus tulee järjestää ensisijaisesti kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena. Jos jätelain 37§ 1 momentin ehdot täyttyvät, jätteenkuljetus voidaan järjestää kiinteistön haltijan kilpailuttamana. Selvityksen mukaan ehdot eivät täyty ja tulee siirtyä Salpakierto Oy:n kilpailuttamaan jätteenkuljetukseen.

 

Kuulutusmateriaali on julkisesti nähtävillä 22.4.2024-10.5.2024 Lahden seudun jätelautakunnan kuntien tietoverkoissa. Vapaamuotoiset kirjalliset mielipiteet osoitetaan: Lahden kaupungin kirjaamo, PL 202, 15101 LAHTI tai kirjaamo@lahti.fi. Mielipiteet tulee otsikoida "Mielipide lietteen kuljetusjärjestelmästä" ja ne tulee esittää 10.5.2024 mennessä.

 

Lisätietoja antaa jätehuoltopäällikkö

Tiia Yrjölä, jatehuoltoviranomainen@lahti.fi tai p. 044 416 3634

linkki julkiseen kuljetusjärjestelmäselvitykseen


Beslut om transportsystem för slam från slamavskiljare och slutna tankar

 

Avfallsnämnden i Lahtisregionen reserverar möjlighet att påverka ärendet angående beslut om transportsystemet i Asikkala, Heinola, Hollola, Kärkölä, Lahtis, Mörskom, Padasjoki, Pukkila och Orimattila.

 

Kungörelsen hålls framlagd under tiden 22.4.2024-10.5.2024 på städers webbplatser. 

 

För beredningen av ärendet reserveras alla personer samt företag och föreningar samt övriga samfund möjlighet att framföra sina åsikter i ärendet. Skriftliga åsikter i fri form inlämnas till: Lahden kaupungin kirjaamo, PL 202, 15101 LAHTI eller kirjaamo@lahti.fi. Åsikten ska rubriceras med "Åsikt om avfallstransportsystemet ". Den ska anföras före den 10.5.2024. 

 

Tilläggsuppgifter ger avfallshanteringschef Tiia Yrjölä, jatehuoltoviranomainen@lahti.fi eller tfn 044 416 3634.

 

Lahden seudun PL 202 jatehuoltoviranomainen@lahti.fi

jätehuoltoviranomainen 15101 Lahti www.lahti.fi/jatehuoltoviranomainen

  

Julkaistu: 22.04.2024