Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lahden kaupunki

RSS-linkki

https://lahti-prod.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2023/259

    1 (3)

  

 

 

Kuulutus nähtävillä olevista asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksista

Lahden kaupungin kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi 18.10.2023 alla mainitut asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotukset julkisesti nähtäville. Kaavaehdotukset ovat nähtävillä 2.11.-4.12.2023 Lahti-Pisteen osallistumistila Kympissä, pääkirjastossa ja kaupungin verkkosivuilla lahti.fi/nytnahtavilla.

Kärpänen, Kasakanpuiston osa, Valjaskatu

Lahden kaupungin Kärpäsen (30.) kaupunginosan puistoaluetta koskeva asemakaavan muutosehdotus A-2881. Asianumero 1098/2022.

 

Kaavatyön tavoitteena on mahdollistaa Valjaskatu 2 tontille tapahtuva ajo Kasakanpuiston kautta.  Asemakaavan muutoksella osoitetaan Kasakanpuiston osalle jalankululle ja pyöräilylle varattu katu, jolla korttelin 30098 tontille 2 ajo on sallittu. Kaavaehdotus on nähtävillä myös Kärpäsen kirjastossa.

Kytölä, Kytölä III

Lahden kaupungin Kytölän (10.) kaupunginosan tilaa/tilan osaa RN:o 9-28, 9-29, 9-30, 9-159, 9-160, 9-185, 9-201, 9-207, 9-208, 9-226, 9-227, 10-12, 17158, 17-163 ja 884-1-6 sekä Lahden kaupungin Kytölän (10.) kaupunginosan korttelin 10270 tontteja 1-4, korttelin 10289 tonttia 1, korttelin 10290 tontteja 1 ja 3 sekä lähivirkistys- ja katualuetta koskeva asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus A-2745 sekä siihen liittyvät tonttijako- ja tonttijaon muutosehdotukset. Asianumero 195/2021.

 

Kaavatyön tavoitteena on täydentää Kytölänmäen asuinaluetta kaavoittamalla uusia pientalotontteja pääosin kaupungin omistamalle maalle ottaen huomioon alueella olevien yksityisten maanomistajien tarpeet ja liikkumisyhteydet.

Möysä, Joutsaarenkuja 22, Suopursunpuisto

Lahden kaupungin Möysän (16.) kaupunginosan puistoalueita asemakaavan muutosehdotus A-2815 (Joutsaarenkuja 22, Suopursunpuisto) sekä siihen liittyvä tonttijakoehdotus M-23-160. Asianumero 5795/2021.

 

Kaavatyön tavoitteena on päivittää vanhentunut asemakaava ja mahdollistaa Joutsaaren toiminnan kehittäminen sekä turvata kulttuurihistoriallisesti arvokkaan päärakennuksen, rantasaunan ja pihapiirin säilyminen. Samalla päivitetään Suopursunpuiston asemakaavamerkinnät.

Renkomäki, korttelin 64 viereinen lähivirkistysalue

Lahden kaupungin Renkomäen (22.) kaupunginosan korttelin 64 viereistä lähivirkistysaluetta (Kirkkomiehenpuisto) koskeva asemakaavan muutosehdotus A-2906. Asianumero 197/2023.

 

Kaavatyön tavoitteena on mahdollistaa korkeintaan 40 metriä korkean mainospylonin sijoittaminen näkyvälle paikalle kaupungin omistamalle Kirkkomiehenpuiston lähivirkistysalueelle Renkomäkeen ohitustien varteen. Asemakaavan muutoksen yhteydessä päivitetään lähivirkistysalueen kaavamerkintä suojaviheralueeksi vastamaan paremmin nykyistä tilannetta. Kaavaehdotus on nähtävillä myös Renkomäen kirjastossa.

Muistutuksen jättäminen ja yhteystiedot

Kaavaehdotuksia koskevat mahdolliset muistutukset on toimitettava kirjallisesti kaupunkiympäristölautakunnalle ennen nähtävilläoloajan päättymistä. Muistutus jätetään sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@lahti.fi. Muistutuksen yhteydessä on mainittava viitteenä kyseisen asian asianumero. Muistutuksen voi myös toimittaa Lahti-Pisteeseen tai postittaa osoitteella Kirjaamo, PL 202, 15101 Lahti.

Palvelutorin Lahti-Piste

avoinna arkisin ma-pe klo 8-18
Kauppakeskus Trio, 2. kerros, Vesku-aukio
Aleksanterinkatu 18, 15140 Lahti
lahti.fi/lahti-piste

Tiedustelut kaavaehdotuksista:

Valjaskatu ja Joutsaarenkuja: suunnitteluinsinööri Carita Uronen p. 044 416 3502

Kytölä III: asemakaava-arkkitehti Markus Lehmuskoski p. 050 398 5113

Renkomäki, lähivirkistysalue: kaavoitusarkkitehti Tuomas Helin p. 044 482 6337
sähköpostit: etunimi.sukunimi@lahti.fi

lahti.fi/kaavoitus

 

Lahdessa 1.11.2023

kaupunkiympäristölautakunta

 

Lahden kaupunki Askonkatu 2 p. 03 814 2355 kirjaamo@lahti.fi Y-0149669-3

Kaupunkiympäristön palvelualue 15100 Lahti  www.lahti.fi

Julkaistu: 01.11.2023