Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lahden kaupunki

RSS-linkki

https://lahti-prod.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2022/529

 

KUULUTUS MAA-AINESLUPAHAKEMUKSESTA

Rudus Oy, Renkomäen alue, Lahti

Rudus Oy hakee maa-aineslain (555/1981) mukaista lupaa maa-ainesten ottamiseen kiinteistöiltä 398-407-12-0, 398-407-2-282 ja 398-407-2-292. Kiinteistöt ovat hakijan omistuksessa. Hakemusalue on osa laajempaa Renkomäen soranottoaluetta, jossa on ollut soranottolupa vuosina 1987-2017. Toiminta sijoittuu Renkomäen 1 -luokan tärkeälle pohjavesialueelle.

Hakemuksen mukaisen ottamisalueen pinta-ala on 9,3 ha, josta varsinaista kaivualuetta on 7,7 ha. Haettavan aineksen ottomäärä on 276 000 m3. Ottotoimintaa ei haeta uusille avaamattomille alueille. Lupaa haetaan 10 vuodeksi.

Rudus Oy ja Lahden kaupungin Kaupunkitekniikan vastuualue hakevat yhdessä erillistä maa-aineslupaa hakemusaluetta ympäröivän vanhan ottolupa-alueen maisemoimiseksi. Hakemusalue sijoittuu kokonaan sitä ympäröivän vanhan ottolupa-alueen sisään.

Hakemuksella haetaan lupaa aloittaa maa-ainesten ottaminen maa-aineslain 21 §:n mukaisesti ennen kuin lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman.

Lisätiedot: ympäristönsuojelutarkastaja Jari Mäntylä p. 044 416 2583.

Muistutuksen tekeminen ja yhteystiedot

Naapureilla ja niillä, joiden oikeutta tai etua hakemuksessa esitetty toiminta saattaa koskea, on mahdollisuus muistutuksen tekemiseen. Myös muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta. Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kirjallisena viimeistään 14.11.2022 osoitteeseen kirjaamo@lahti.fi. Muistutuksen voi myös toimittaa Lahti-Pisteeseen tai postittaa osoitteella rakennus- ja ympäristölupalautakunta, Lahti-Piste, Aleksanterinkatu 18, 15140 Lahti. Muistutuksen yhteydessä on mainittava asianumero 3190/2022.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä 14.9. - 14.11.2022 Lahden palvelutorin Lahti-Pisteessä ja Lahden kaupungin verkkosivuilla www.lahti.fi/ajankohtaista kohdassa kuulutukset.

Palvelutorin Lahti-Piste:

Avoinna arkisin klo 8-18 (tarkista aukioloajat www.lahti.fi/lahti-piste) Kauppakeskus Trio, 2. kerros, Vesku-aukio, Aleksanterinkatu 18, 15140 Lahti.

Lahdessa 14.9.2022

Rakennus- ja ympäristölupalautakunta

 

 

Lahden kaupunki

Kaupunkiympäristön palvelualue

Askonkatu 2

15100 Lahti

Puh. 03 814 11

 

kirjaamo@lahti.fi
www.lahti.fi

Y-0149669-3

 

Julkaistu: 14.09.2022


Liitteet
  Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen Rudus Oy Renkomäki
  Maa-ainesten ottosuunnitelma Rudus Oy Renkomäki soranotto
  Liite 1 Sijaintikartta
  Liite 3 ESAVI päätös 245/2016/2 9.12.2016
  Liite 3 VHO päätös vesiluvasta 28.11.2018
  Liite 3 KHO päätös vesiluvasta 4.6.2020
  Liite 4 Kasvillisuusselvitys sekä tuulenpussikoin ja maitekiiltokääriäisen kartoitus 2021
  Liite 5 Pohjavesialueen tiedot
  Liite 6 Pohjavesiselvitys ja maa-ainesoton pohjavesivaikutusten arviointi 28.9.2011
  Liite 6 Pohjavesiselvityksen liitteet
  Liite 6 Pohjavesiselvityksen piirustukset
  Liite 7 Vastaus selvityspyyntöön Renkomäen maa-aineksen ottoalue 30.5.2014
  Liite 7 Vastaus kehotukseen soranottotoiminnan vaikutusten tutkimiseksi Renkomäen soranottoalueella 28.10.2014
  Liite 7 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto maaperän pilaantuneisuudesta ja puhdistustarpeesta 31.8.2015
  Liite 8 Pohjaveden tarkkailuohjelman hyväksyntä 21.10.2017
  Liite 9 Pohjaveden tarkkailuraportti 2021
  Liite 10 S1 Renkomäki Nykytilanne 11.10.2021
  Liite 11 S3 Renkomäki Leikkaus A 11.10.2021
  Liite 11 S4 Renkomäki Leikkaus B 11.10.2021
  Liite 11 S5 Renkomäki Leikkaus C 11.10.2021
  Liite 12 S2 Renkomäki Lopputilanne 11.10.2021
  Liite 13 Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma maa-ainesten ottamistoiminnalle 12.4.2022
  Liite 14 Ympäristövaikutusten arviointiselostus 28.5.2010
  Liite 15 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 16.9.2010
  Liite 16 Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen täydennys 2.10.2013
  Liite 17 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksen täydennyksestä 14.1.2014
  Liite 18 Maisemoitavat alueet