Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lahden kaupunki

RSS-linkki

https://lahti-prod.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2022/447

Lahden seudun jätehuoltomääräykset  

Kuulutus  

  

Lahden seudun jätelautakunta varaa mahdollisuuden vaikuttaa Lahden seudun jätehuoltoviranomaisen alueen jätehuoltomääräyksien muutoksiin.  

  

Kuulutusmateriaali on julkisesti nähtävillä 8.6.2022 - 8.8.2022 Lahden seudun jätelautakunnan kuntien tietoverkoissa.  

  

Asian valmistelua varten varataan kaikille henkilöille, yrityksille ja yhdistyksille sekä muille yhteisöille mahdollisuus esittää mielipide asiasta.   

  

Vapaamuotoiset kirjalliset mielipiteet osoitetaan: Lahden kaupungin kirjaamo, PL 202, 15101 LAHTI tai kirjaamo@lahti.fi. Mielipiteet tulee otsikoida "Mielipide jätehuoltomääräyksistä" ja ne tulee esittää 8.8.2022 mennessä.  

  

Lisätietoja antaa jätehuoltopäällikkö Tiia Yrjölä, jatehuoltoviranomainen@lahti.fi tai p.044 416 3634.


Lahtisregions avfallshanteringsföreskrifterna 

Kungörelse  

  

Avfallsnämnden i Lahtisregionen reserverar möjlighet att påverka ärendet angående Lahtiregions avfallshanteringsföreskrifterna.   

  

Kungörelsen hålls framlagd under tiden 8.6.2022 - 8.8.2022 städers webbplatser.  

  

För beredningen av ärendet reserveras alla personer samt företag och föreningar samt övriga samfund möjlighet att framföra sina åsikter i ärendet.   

  

Skriftliga åsikter i fri form inlämnas till: Lahden kaupungin kirjaamo, PL 202, 15101 LAHTI eller kirjaamo@lahti.fi.  Åsikten ska rubriceras med "Åsikt om avfallshanteringsföreskrifterna". Den ska anföras före den 8.8.2022.  

  

Tilläggsuppgifter ger avfallsombud Tiia Yrjölä, jatehuoltoviranomainen@lahti.fi eller tfn 044 416 3634. 

 

 

 

 

Julkaistu: 07.06.2022