Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lahden kaupunki

RSS-linkki

https://lahti-prod.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2022/427

    1 (2)
 

 

Kuulutus, Päätös Tykkimäen Sora Oy:n kiviaineksen murskauksesta ja siihen liittyvistä toiminnoista kiinteistöillä Sorapesä III (RN:o 532-409-1-1239), Soramäki (RN:o 532-409-1-908) Sorapesä II (RN:o 532-409-1-1104).

Rakennus- ja ympäristölupalautakunta 3.5.2022 § 26

Kiinteistöillä: 532-409-1-1239, 532-409-1-908, 532-409-1-1104, Lahden kaupunki, Arolan kylä.

Hakija: Tykkimäen Sora Oy

Lahden rakennus- ja ympäristölupalautakunta myöntää Tykkimäen Sora Oy:lle ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan kiviaineksen murskaukseen siirrettävällä kivenmurskaamolla ja siihen liittyville toiminnoille kiinteistöille Sorapesä II (RN:o 532-409-1-1104, Sorapesä III (RN:o 532-409-1-1239) ja Soramäki (RN:o 532-409-1-908). Murskan sijoituspaikka on Sorapesä III kiinteistö.
Toiminta voidaan aloittaa lupapäätöstä noudattaen muutoksenhausta huolimatta 3 000 euron vakuutta vastaan. Vakuus on asetettava ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräyksen muuttamisen varalle. Luvan täytäntöönpano ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi.
Samalla päätöksellä lautakunta rauettaa ympäristönsuojelulain 88 §:n mukaisesti Nastolan kunnan ympäristölautakunnan 21.6.2004 (§ 62) Uutela Maansiirto Oy:lle myöntämän ympäristöluvan sähkökäyttöiselle murskaimelle. Tämä lupapäätös korvaa rauetetun lupapäätöksen.


7549/11.01.00.01/2021

Kuulutus ja päätös on julkaistu 6.5.2022 Lahden kaupungin verkkosivuilla. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta eli 13.5.2022.

Päätös on nähtävillä 6.5.2022.-13.6.2022 yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.lahti.fi. Päätös on nähtävillä myös Lahti-Pisteessä, Lahden Palvelutorilla osoitteessa Kauppakeskus Trio, Aleksanterinkatu 18, 2. krs.

Mahdollinen valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika päättyy 13.6.2022. Päätös on lainvoimainen valitusajan jälkeen, mikäli päätöksestä ei valiteta.

 

Rakennus- ja ympäristölupalautakunta

Anne-Maarit Rantonen
valmistelusihteeri

Julkaistu: 05.05.2022