Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lahden kaupunki

RSS-linkki

https://lahti-prod.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2021/256

Kuulutus, Päätös Lahden kaupunkiympäristön ympäristölupahakemuksesta kallion louhinnasta ja kiviaineksen murskauksesta Kujalassa kiinteistöllä 398-19-26-1

Rakennus- ja ympäristölupalautakunta 5.10.2021 § 73

Kiinteistö: 398-19-26-1, Kujalankatu, Lahti

Hakija: Lahden kaupungin Kaupunkiympäristön palvelualueen Maankäyttö- ja aluehankkeet -yksikkö

Lautakunta on päättänyt myöntää ympäristöluvan kiviaineksen murskaukseen ja louhintaan kiinteistöllä 39819261. Toiminta voidaan aloittaa luvansaajan esittämästä perustellusta syystä ja mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, sillä luvan täytäntöönpano ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi.

5360/11.01.00.01/2021

Kuulutus ja päätös on julkaistu 8.10.2021 Lahden kaupungin verkkosivuilla. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta eli 15.10.2021.

Päätös on nähtävillä 8.10.-15.11.2021 yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.lahti.fi. Päätös on nähtävillä myös Lahti-Pisteessä, Lahden Palvelutorilla osoitteessa Kauppakeskus Trio, Aleksanterinkatu 18, 2. krs.

Mahdollinen valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika päättyy 15.11.2021. Päätös on lainvoimainen valitusajan jälkeen, mikäli päätöksestä ei valiteta.

Rakennus- ja ympäristölupalautakunta
Jaana Hovatov
valmistelusuunnittelija

Julkaistu: 08.10.2021