Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lahden kaupunki

RSS-linkki

https://lahti-prod.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2021/75

KUULUTUS

 

Asia

Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus

 

Päätöksen yksilöintitiedot ja pääasiallinen sisältö

 

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut 9.3.2021 päätöksen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta, joka koskee erityisen häiritsevää melua aiheuttavaa tilapäistä toimintaa. Asian diaarinumero HAMELY/328/2021.

 

Helsingin Moottorikerho ry:lle annettu päätös koskee Päijänteen ympäriajo -nimistä enduro moottoripyöräkilpailua, joka ajetaan 20.-21.3.2021.

 

Kuulutuksen julkaisupäivä

 

 9.3.2021

 

Päätöksen tiedoksiantopäivä

 

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 16.3.2021.

 

Nähtävilläpito

 

Tämä kuulutus ja päätös on yleisesti nähtävillä 9.3.-15.4.2021 ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi sekä asianomaisten kuntien verkkosivuilla.

 

Muutoksenhaku

 

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 15.4.2021.

 

Lisätietoja

 Pirjo Talvinen, puh. 0295 025 233

 sähköposti: pirjo.talvinen(at)ely-keskus.fi

Julkaistu: 10.03.2021 09.17