Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lahden kaupunki

RSS-linkki

https://lahti-prod.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutukset

OtsikkoNähtävilläolo ▼
398-2024-198_Ilmoitus poikkeamispäätöshakemuksesta maankäyttö- ja rakennuslain 133 §n 1 momentissa tarkoitetulle naapurille.pdf22.04.2024 - 06.05.2024
Kuulutus Saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetusjärjestelmäpäätöksen valmistelu22.04.2024 - 10.05.2024
Kuulutus M-24-8419.04.2024 - 26.04.2024
Kuulutus tonttijakoehdotus M-24-82.docx19.04.2024 - 03.05.2024
Myönnetyt rakennusvalvonnan luvat 12.4.2024 -19.4.202419.04.2024 - 06.05.2024
Kuulutus katusuunnitelmien nähtävilläolosta: Vesikalliontie ja Niemen katusuunnitelmat17.04.2024 - 02.05.2024
Jätetaksan 1.7.2024 hintaliitteiden valmistelukuulutus12.04.2024 - 29.04.2024
Myönnetyt rakennusvalvonnan luvat 8.4.2024 - 11.4.202411.04.2024 - 29.04.2024
Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus ympäristönsuojelulain mukaisen päätöksen kuulutuksesta, kattohuopajätteen käsittelylaitoksen ympäristöluvan muuttaminen ja toiminnan aloittamislupa, Lahti10.04.2024 - 17.05.2024
Kuulutus ympäristölupahakemuksesta: asfalttijätteen varastointi ja murskaus kiinteistöllä Kolavankatu 8, Lahti10.04.2024 - 17.05.2024
Myönnetyt rakennusvalvonnan luvat 2.4.2024 - 5.4.202405.04.2024 - 22.04.2024
Kuulutus, Umacon Oy, melupäätös, betonin murskaus ja iskuvasarointi 15.4.-16.8.2024, Kauppakatu 27, Seponkatu 7 ja Saimaankatu 54, Lahti04.04.2024 - 13.05.2024
Kuulutus ympäristölupahakemuksesta Lakkilantien murskausalue03.04.2024 - 10.05.2024
Hämeen ELY-keskuksen yleistiedoksianto, vesilain (587/2011) 2 luvun 6 §:n mukainen ilmoitus haitan poistamisesta yhteisen alueen järjestäytymättömän osakaskunnan vesialueella, Oksjärvi, Lahti28.03.2024 - 04.05.2024
Kuulutus Lahden kaupungin nähtävillä olevista kaavaehdotuksista: A-2680 Sopenkorpi, Okeroistentie 1, A-2840 Nastola, Kukkastien tiealueen muuttaminen kaduksi ja A-2879 Myllypohja, Vanha Ahtialantie 93, Alasenjärven peruskoulun Myllypohja...27.03.2024 - 06.05.2024
Kuulutus, Kreate Oy, sillankorjaustyö 15.4.-30.9.2024, Launeen alikulkusilta, rautatieaseman ratapiha, Lahti27.03.2024 - 03.05.2024
Kuulutus, Oteran Oy, melupäätös, sillankorjaustyö 1.4.-31.10.2024, Niemen ylikulkusilta, Lahti26.03.2024 - 02.05.2024
Julkipano Rakennuslupa 398-2024-63 Kulmakatu 1122.03.2024 - 24.04.2024
Julkipano Rakennuslupa 398-2024-67 Kauppakatu 16a22.03.2024 - 24.04.2024
Julkipano Rakennuslupa 398-2024-92 Kauppakatu 1622.03.2024 - 24.04.2024
Kuulutus Lahden kaupungin rakennusjärjestysluonnoksesta22.03.2024 - 22.04.2024
Extremerun Oy, melupäätös, urheilutapahtuma ja ulkoilmakonsertti 18.-19.5.2024, urheilukeskus, Lahti21.03.2024 - 29.04.2024
Hämeen ELY-keskuksen kuulutus, ehdotus Kanta- ja Päijät-Hämeen merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu15.03.2024 - 17.06.2024
Hämeen ELY-keskuksen yleistiedoksianto, Vesilain (587/2011) 2 luvun 5 a §:n mukainen ilmoitus johdon sijoittamisesta yhteisen alueen järjestäytymättömän osakaskunnan vesialueelle, vesistön pohjaan asennetun sähkökaapelin uusiminen,...22.02.2024 - 29.04.2024
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ilmoitus kuulutuksesta, vesienhoidon keskeiset kysymykset, työohjelma ja ympäristövaikutusten arviointi15.12.2023 - 17.06.2024